Tjänster vi utför på FTL

Senast ändrad: 01 oktober 2021

Vi erbjuder en unik möjlighet till komplett utvärdering av nya och hållbara foderråvaror.

Hand med pellets från extrudern. Foto.

Fodertekniskt laboratorium (FTL), som är en del av HUV, är ett småskaligt laboratorium för forskning och utbildning inom foderbearbetningsteknik. Extrudering och pelletering med beredning av experimentella foderblandningar för fisk, sällskapsdjur och andra enkelmagade djurslag är vår kärnverksamhet på labbet. Vi erbjuder en unik möjlighet att utvärdera nya och hållbara ingredienser för djurfoder.

Pelletskvalitet mäts genom analys av specifik pelletsdensitet, sjunkhastighet i vatten, pelletshårdhet och pelletshållbarhet med målet att tillhandahålla optimal pelletskvalitet. Övrig utrustning inkluderar småskalig hammarkvarn, olika blandningsutrustningar, ångugn och torkskåp.

Del av Ketsemaskinen. Foto.

I samarbete med andra enheter på HUV kan vi göra en utvärdering av kemisk sammansättning av foderråvaror, grundläggande bedömning av teknisk kvalitet samt utfodringsförsök med produktionsdjur med fokus på näringsbedömning och produktkvalitet.

Laboratoriet drivs av en forskare och en tekniker.

 

Vi på FTL är alltid öppna för både interna och externa projektpartners, med möjlighet till forskningssamarbete, uppdragsproduktion av små foderpartier, praktik och utbildning!

 

 

 

Fakta:

SLU Fodertekniskt laboratorium (FTL), som är en del av institutionen för husdjurens utfodring och vård, är ett småskaligt laboratorium för forskning och utbildning inom foderteknologi. Vår kärnverksamhet vid labbet är extrudering och pelletering med beredning av experimentella foderblandningar för fisk, sällskapsdjur och andra enkelmagade djurslag.