MEKARN II

Senast ändrad: 26 april 2021
Fiske i Mekongdeltat. Foto.

Förbättrad försörjning och ökad livsmedelssäkerhet i Mekongdeltat

SLU driver ett nytt Sida-finansierat projekt som kallas "MEKARN II" tillsammans med deltagare från Vietnam, Laos och Kambodja. Åtta nya doktorander antogs vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU under våren 2014, enligt sandwich-modellen.

Det övergripande syftet med MEKARN II är att förbättra försörjningen och livsmedelssäkerheten i nedre Mekongdeltat, genom mer uthålliga skötselsystem och användning av tillgängliga resurser.

Den svenska delen av projektet drivs av Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU och fokuserar på kapacitetsbyggande.

 

Doktorandprojekt inom MEKARN II:

Odling av syrsor i Kambodja - för foder och mat

Alternativa fodermedel för marin fisk, sötvattenfisk och jätteräka

Förbättrad kalvskötsel i småskalig mjölkproduktion i södra Vietnam

Getproduktion i Laos

Jordnötsblad som foder till nötkreatur i Kambodja

 

Mer information

Läs om projektet MEKARN I

 

Projektkoordinator:

Ewa Wredle

 

 

  


Kontaktinformation