Hoppa till huvudinnehåll

Ett rikt odlingslandskap

Ett varierat jordbruk

Ett rikt odlingslandskap är beroende av att vi har ett fortsatt varierat jordbruk där det odlas flera olika grödor, både för livsmedel och gräs och klöver (vallfoder) till djuren. I vissa delar av Sverige överges marker och gårdar läggs ner, medan jordbruket i andra delar av landet blivit specialiserat och mer intensivt. Båda är negativa för ett rikt odlingslandskap.

Rödlistade arter

De gamla slåtter- och betesmarkerna som funnits i Sverige har minskat drastiskt de senaste decennierna och eftersom en stor del av de arter som är rödlistade i Sverige finns just i slåtter- och betesmarker är det avgörande att dessa marker fortsätter att betas av djur, annars tar skogen över och markerna växer igen.

Vad kan vi göra?

I vår forskning undersöker vi t.ex. om det går att öka användning av vallfoder inom olika djurslag och hur man kan underlätta för lantbrukarna att hålla djur på bete.

Publicerad: 26 april 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…