Hoppa till huvudinnehåll

Storslagen fjällmiljö

Storslagen fjällmiljö

Naturen i fjällvärlden är intressant för många näringar och har exploaterats för bland annat vindkraft, vattenkraft och gruvindustri. Värdefulla miljöer riskerar ytterligare exploatering trots att stora delar av fjällen är skyddade.

Renskötseln är viktig

Renskötseln är viktig både för att bevara fjällandskapet, biologisk mångfald och för att bevara den samiska kulturen.

Vad kan vi göra?

I vår forskning undersöker vi t.ex. hur klimatförändringar, förändringar i infrastruktur och andra faktorer påverkar renskötseln.

Publicerad: 26 april 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…