Tips för att klara brist på foder och strö

Senast ändrad: 26 april 2021
Bild på en bondgård från långt avstånd. Foto.

Den extrema torkan under våren och sommaren 2018 skapade akut brist på foder till betande djur och många djurägare saknade foder inför vinterperioden. Detta påverkade även tillgången till strö. Här har vi samlat information och råd om vad man kan göra för att minska problemen som uppstår i och med foderbrist.

 

 

Intervjuer och inslag där SLU-forskare från HUV medverkar:

 

Lantbruksnytt, reportage från Alnarps mjölkdag. Intervju med Rolf Spörndly. 21 november 2018 (scrolla fram till 1:30).

 

Sveriges radio Vetandets värld, intervju med Rolf Spörndly m.fl., 13 november 2018:

Sommartorkan upphov till nya lösningar mot foderbrist

 

Sveriges radio Ekonomiekot Extra, intervju med Margareta Emanuelson, 25 augusti 2018:

Vad kan sommarens torka och kris för lantbrukarna innebära för ekonomin i stort?

 

TV-inslag i lokala TV4 med råd om utfodring av häst med Cecilia Müller:

Foderexperten om alternativen som kan rädda hästarna i torkan

 

Nordegren och Epstein i P1:

Foderbristen och torkan

 

Sveriges radio, P1-morgon, intervju med Malin Anell och Cecilia Müller:

Torkan och matbristen slår hårt mot Sveriges hästar 

 

Sveriges radio, P4 Gotland, intervju med Sigrid Agenäs:

Alternativ mat (till idisslare) när fodret tar slut

 

Sveriges radio, P4 Östergötland, intervju med Sigrid Agenäs:

Alternativa foder kan lindra betesbrist

 

Artiklar och publikationer 

Foder

Faktasammanställning från forskare på SLU:

Krisfoder till idisslare

 

Rapport:

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Rapport 301. 

 

Artiklar om foder till häst från HästSverige:

Torkan tvingar hästägare tänka nytt

Hur utfodra vid brist på grovfoder

 

Strö

Examensarbete av Jessica Vahlberg, 2016:
Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv.

Examensarbete av Elin Ratcovich, 2016:
Strömedel till mjölkkor

 


Kontaktinformation