Dokumentation

Senast ändrad: 31 januari 2023
Logotyp för vallkonferensen. Bild.

Konferensbidrag

Texten för både muntliga bidrag och posters till Vallkonferens 2023 ska omfatta 2–4 sidor och ska skrivas på svenska om inget annat överenskommits. Postertext ska omfatta 1-4 sidor.

Alla accepterade bidrag som inkommit i tid kommer att publiceras i konferensrapporten. Denna delas ut vid konferensen och kommer att göras tillgänglig på konferensens hemsida. Den kommer dessutom att ingå i en rapportserie från SLU.

Sista dag för de skriftliga bidragen är tisdagen den 15 november 2022.
V.g. döp din fil till ”VK23_Efternamn.doc”.

Sänd sedan ditt bidrag med mejl till: procvallkonferens@slu.se

Du skickar din Power Point-presentation senast måndagen den 30 januari 2023 till procvallkonferens@slu.se .

 

Hur ska bidragen skrivas?

Föredrag

Det finns en detaljerad skrivinstruktion och även en mall som Du rekommenderas använda när du skriver ditt bidrag.

Det finns även särskilda instruktioner gällande muntlig presentation

Poster

Skrivinstruktioner och mall för posteruppsats

Postern tas med till konferensen.

Utformning och placering av poster

 

Kontaktperson: Nilla Nilsdotter-Linde, nilla.nilsdotter-linde@slu.se, telefon: 018-67 14 31, 070-662 74 05

 

 


Kontaktinformation