Rapporter från tidigare konferenser

Senast ändrad: 03 mars 2023
Logotyp för vallkonferensen. Bild.

Konferensrapport 2023

Ladda ned Konferensrapporten, Vallkonferens 2023 (pdf).

Rapporten kan också beställas i tryckt form från Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se, (tel. 070-662 74 05) för 130 SEK (inkl. moms) + ev. porto.

Nilsdotter-Linde, N. & Bernes, G. (reds.). Vallkonferens 2023. Konferensrapport. 7–8 februari 2023, Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 34. 218 sidor.


 

Rapporter från tidigare konferenser

Vallkonferens 2020

Nilsdotter-Linde, N. & Bernes, G. (reds.). Vallkonferens 2020. Konferensrapport. 4–5 februari 2020, Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 30. 176 s.

 

Vallkonferens 2017

Nilsdotter-Linde, N. & Bernes, G. (reds.). Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 22. 182 s.

 

Vallkonferens 2014

Nilsdotter-Linde, N., Bernes, G., Liljeholm, M. & Spörndly, R. (reds.). Vallkonferens 2014. Konferensrapport. 5–6 feb, Uppsala. Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 18. 170 s.

 
Kontaktinformation