Utställare vid Vallkonferens 2023

Senast ändrad: 03 februari 2023
Logotyp för vallkonferensen. Bild.


 

 

Tack till våra utställare!

 

 

 

Eurofins logotyp. Bild.

 

EU flagga Europeiska jordbruksfonden. Bild.

 

 

EU-logo medfinansiering. Bild.

 

 

 

Greppa Näringen logotyp i blått. Bild.

 

 

Hushållningssällskapet logotyp. Bild.

 

 

IGF logotyp. Bild.

Logotyp för Jordbruksverket i färg. Bild.

 

Konsil logotyp. Bild.

 

 

Logotyp för KSLA. Bild.

 

 

Logo för Landsbygdsnätverket. Bild.

 

LRF logotyp. Bild.

 

 Lantmännen logotyp. Bild.

 

Logotyp Rosenqvists irrigation. Bild.

 

 

Scandinavian seed logotyp. Bild. 

 

 

Logotyp för Skånefrö. Bild.

SLU logotyp. Bild.

  • Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
  • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
  • SLU Partnerskap Alnarp

 

 

Svenska foder logotyp. Bild.

 

 

Svenska vallföreningen logotyp. Bild.

 

 

Logotyp för Växa Sverige.

 Yara logotyp med texten Knowledge grows. Bild.

 

 

 


Kontaktinformation

Kontaktperson för utställare och sponsorer vid Vallkonferens 2023 är:

Hans Lindberg, hans.lindberg@vxa.se 
Växa Sverige, telefon: 010-471 01 15, 070-370 29 86