Kursplaner & betygskriterier

Senast ändrad: 24 februari 2017

Husdjursvetenskap  

 
EX0549, Examensarbete i Husdjursvetenskap - D30 (Magisterarbete)
Betygskriterier         
 
EX0552, Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30 (Masterarbete)
Betygskriterier          
 
EX0551, Degree Project in Animal Science - E30 (Master Thesis in English, 30 credits)
Betygskriterier                 
    


Biologi

 
EX0572, Examensarbete i Biologi - C15 (Kandidatarbete)
Betygskriterier       
 
EX0573, Examensarbete i Biologi - D30 (Magisterarbete)
Betygskriterier        
 
EX0575, Examensarbete i Biologi - E30 (Masterarbete)
Betygskriterier          
 
EX0574, Degree Project in Biology - E30 (Master Thesis in English)
Betygskriterier         
 


Veterinärmedicin


EX0755, Examensarbete i Veterinärmedicin - A2E (Masterarbete)

 


 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se