Lediga examensarbeten vid HUV

Senast ändrad: 02 oktober 2020

Här annonseras lediga examensarbeten vid institutionen för husdjurens utfodring och vård

Exjobb i ko och kalv-projektet
Handledare: Mikaela Lindberg

Vallfoder till grisar
Handledare: Magdalena Åkerfeldt

Live larvae as enrichment and source of protein for laying hens
Handledare: Faye Tahamtani

Hur kan man förbättra stallklimatet i fjäderfästall?
Handledare: Helena Wall och Malin Alm

Lokalt odlat majsensilage som alternativ till gräsensilage
Handledare: Horacio Gonda och Maria Åkerlind

Hittar kor i mörker?
Handledare: Sofia Lindqvist

Renens beteende vid utfodring i hägn
Handledare: Anna Skarin

Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag
Handledare: Bengt-Ove Rustas

Ligninstrukturer i vallfoder
Handledare: Rebecca Danielsson och Annie Larsson

In vitro-system för studier av hästens digestion
Handledare: Cecilia Müller

Respons i mjölkureahalt vid variationer i foderstatens proteinhalt
Handledare: Torsten Eriksson

 

 

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se