Hittar kor i mörker?

Senast ändrad: 10 december 2019

Djurskyddslagen kräver att det finns dämpad belysning under den mörka delen av dygnet i stallar för mjölkkor men ljusintensiteten för  nattbelysningen är inte angiven och det finns inga studier på vilken som är den lägsta ljusintensitet som ger kor tillräckligt ljus för att röra sig i ett stall utan att göra sig illa. Många tror att kor lättare råkar ut för trampskador i mörker, vilket skulle kunna bero på att korna är mer oroliga och lättskrämda. Nattbelysning kan användas både för att minska skaderisken och för att underlätta tillsynen av djuren. Det finns även en utbredd uppfattning om att nattbelysning behövs för att korna skall kunna orientera sig i stallet på natten, vilket är viktigt i alla lösdriftssystem och särskilt i automatiska skötselsystem som bygger på att korna utför alla typer av aktiviteter dygnet runt.

För att undersöka om kor hittar i mörker planeras en hinderbanestudie, där korna går genom en hinderbana i olika ljusintensiteter och med olika färger på belysningen. I hinderbanan kan beteende, steglängd, stegantal och fysiologiska parametrar mätas och undersökas.

Examensarbetet omfattar hantering av kor, teknisk utrustning, datainsamling, litteraturdel samt rapportskrivande.

Projektet planeras att genomföras under sommaren 2020.

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Lindkvist, sofia.lindkvist@slu.se

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se