Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Senast ändrad: 22 oktober 2019

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder.

Fleråriga gräs/klövervallar ger i många odlingsområden mycket större skördar än spannmål, räknat i kg torrsubstans. Det innebär också att vallarna där har förmåga att binda mycket mer energi i biomassa än vad spannmål och andra ettåriga grödor har. Trots det används idag stora mängder spannmålsbaserat kraftfoder till mjölkkor även i sådana områden. Den viktigaste orsaken är att högmjölkande kor inte kan äta tillräckligt mycket vallfoder för att täcka energibehovet. Intaget begränsas av att foderpartiklarna hålls kvar i våmmen tills de genom idissling och mikrobpåverkan reducerats tillräckligt i storlek för att passera vidare. I försök med får har finfördelning av vallfoder lett till förbättrad energiförsörjning genom att intaget ökat.

Finfördelning av vallfoder har tidigare skett genom en energikrävande pelletering. I projektet används en extruderteknik som annars tillämpas på växtmaterial i biogasanläggningar för att ge en finfördelad och uppluckrad struktur. I ett utfodringsförsök med mjölkkor som startar i januari 2020 kommer effekten på foderkonsumtion, ätbeteende, foderutnyttjande och mjölkproduktion att studeras.

I projektet finns utrymme för ett eller två examensarbeten.
Hör gärna av dig till Bengt Ove Rustas, HUV, om du vill veta mer.

 

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se