Renens beteende vid utfodring i hägn

Senast ändrad: 22 oktober 2019

I extensiva eller pastorala djurhållningssystem förlitar sig djurägarna på naturbetesmarker för att täcka energi- och näringsbehovet för sina djur. Systemen bygger på djurens naturliga anpassning till miljön och deras förmåga att omvandla för människan oätliga resurser som gräs och lav till kött. I dessa djurhållningssystem blir dock utfodring mer och mer vanligt för att underlätta för djuren att överleva under perioder med begränsat bete.

Vid utfodring i hägn kan det förekomma andra interaktioner mellan renarna jämfört med när den betar fritt i naturen. Det kan bero på stress vid själva utfodringstillfället och att de har begränsat med utrymme än annars. En del djur kan också dominera över andra djur. I det här examensarbetet vill vi undersöka om det finns en individuell skillnad i beteende beroende på kondition och storlek hos djuren vid start av utfodringen. Renarnas beteende kommer att spelas in med video och utvärderas och kategoriseras efteråt.

I detta examensarbete får du erfarenhet av beteendestudier i delta i ett utfodringsförsök i fält. Arbetet innebär praktiskt arbete med djuren, datainsamling, analyser av videofilmer, sammanställning och bearbetning av data samt rapportskrivande.

Projektet planeras genomföras under vintern 2020.
Vill du veta mer? Kontakta Anna Skarin, anna.skarin@slu.se

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se