Respons i mjölkureahalt vid variationer i foderstatens proteinhalt

Senast ändrad: 14 september 2018

I ett mjölkkoförsök undersöker vi under tre veckor hur kortsiktiga förändringar i mjölkureahalten kan användas som indikator på förändringar i foderstatens råproteinhalt. Försöket är en del av ett större projekt för att underlätta användning av hemmaproducerat kraftfoder till mjölkkor.

För många mjölkproducenter skulle det vara fördelaktigt att gå över till gårdsproduktion av kraftfoder inklusive proteinfoder, antingen från egen odling eller genom inköp i närområdet. En faktor som avhåller mjölkproducenter från att göra det är oro för att det blir svårare att hålla lika jämn kvalitet som med inköpt fabrikstillverkat kraftfoder och att det kan påverka mjölkavkastningen. Mjölkens ureahalt har använts som indikator för foderstatens proteinhalt i mer än 20 år. Det har skett vid månatliga provmjölkningar i kokontrollen och på senare år även för analys av tankmjölk varannan dag. Nu ökar de tekniska möjligheterna att kunna analysera mjölkurea i anslutning till mjölkning och få ett omedelbart svar på om nivån på proteinutfodringen är rätt. Det mjölkkoförsök som vi gör i projektet syftar till att undersöka hur bra det går att upptäcka förändringar i foderstatens proteinhalt. Försöket görs i slutet av oktober och tonvikten i examensarbetet kan vara till större eller mindre del på själva försöket eller på analyser efter försöket.

Försöket är en del av projektet "Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder"

För mer information kontakta Torsten Eriksson

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se