Hästens utfodring

Senast ändrad: 31 januari 2024
Mörkbrun häst som betar gräs, bild framifrån. Foto.

Kursen Hästens utfodring ger dig övergripande kunskaper gällande hästens digestion och näringsfysiologi och hur olika utfodringsstrategier påverkar hästens hälsa, prestation och välfärd samt miljö och hållbarhet i hästhållningen.

SLU erbjuder årligen under vårterminen kursen Hästens utfodring. Kursen ges helt på distans på 25% fart och ger övergripande kunskaper om utfodring av hästar. I kursen får du lära dig t ex hästens digestion och näringsbehov, olika fodermedel och deras användbarhet för hästar, att beräkna foderstater för olika hästkategorier och hur olika utfodringsstrategier påverkar såväl hästens hälsa, prestation och välfärd som miljö och hållbarhet.

Kursen ägnas åt frågor kring produktion, näringsinnehåll och användbarhet av olika fodermedel för hästar. Ett projektarbete genomförs också vilket ger möjlighet till fördjupning i olika delar av ämnesområdet.

Självstudier, projektarbete och vetenskaplig metodik

Kursen bygger på självstudier så som inläsning av litteratur, besvarande av inlämningsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter och projektarbete. Vi kommer också översiktligt att diskutera vetenskaplig metodik inom ämnesområdet.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • övergripande beskriva hästens digestion, näringsbehov och födosöksbeteende
  • övergripande beskriva de vanligast förekommande fodermedlens produktion, näringsvärde och användbarhet inom hästhållningen
  • beräkna välanpassade foderstater till olika hästkategorier
  • diskutera olika utfodringsstrategier och hur de påverkar hästens beteende, hälsa, näringsförsörjning och prestation samt översiktlig inverkan av desamma på hållbarhet och miljö

 


Läs mer om kursen Hästens utfodring (obs! kurssidan fungerar inte i webbläsaren Chrome)

Fakta:

Kursen Hästens utfodring

Kursperiod: 20 Jan - 7 Jun 2020
Språk: Svenska
Ort: Kursen ges på distans, 25 % fart (motsvarar ca 10 h per vecka)
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Kontaktinformation