Forskning

Senast ändrad: 29 maj 2020

Vi forskar inom ämnesområdena molekylärgenetik & bioinformatik och kvantitativ genetik & tillämpad genetik

Vad forskar vi om?

Våra olika avdelningar har olika inriktning på sin forskning. Var och en beskriver här översiktligt sin verksamhet:

 

Vilka projekt pågår just nu?

Per djurslag:

Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se