Genetisk analys av kryptorkism hos svenskfödda islandshästar

Senast ändrad: 08 mars 2013

Susanne Eriksson1, Kim Jäderkvist1, Anne-Marie Dalin2, Jeanette Axelsson1, Gabriella Lindgren1

1Inst. för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala; 2Inst. för kliniska vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Kryptorkism innebär att ena eller båda testiklarna inte vandrar ner i pungen normalt. Det kan orsaka problem med fertiliteten, ökad risk för tumörbildning och kostsamma operationer. Medelhöga arvbarheter har skattas för kryptorkism hos hund och gris, men skattningar har saknats för häst. Målet med studien var att skatta prevalens (förekomst) och arvbarhet för kryptorkism hos islandshästar födda i Sverige. En enkät skickades till 80 av de större uppfödarna. Vi frågade om testiklarna var nere i pungen vid 1, 6 och 12 månaders ålder för alla hingstar födda 1990-2011. Svarsfrekvensen var 57 %, vilket motsvarade 858 hästar, efter 230 hingstar och 471 ston. En stor andel av uppfödarna visste inte om testiklarna varit nere hos hingstarna före 12 månaders ålder. En del undersökte inte hingstens status förrän det var dags att kastrera. Uppgifterna indikerade att det är förhållandevis vanligt att testiklarna vandrar ner efter sex månaders ålder hos islandshästföl. Vid 12 månaders ålder var nära 9% av de 655 hingstarna med känd status kryptorkida. Vi använde logistisk regression och fann att sannolikheten för kryptorkism påverkades signifikant av avelsvärdet för mankhöjd, gård och födelseår. Genetiska parametrar för kryptorkism vid åldern 6 (n=329, medel=0,25), 12 (n=655, medel=0,09) och 12 månader eller äldre (n=751, medel=0,06) skattades med en linjär djurmodell, där fixa effekter var gård och födelseår. Arvbarheten skattades till 0,26 (medelfel 0,19) för kryptorkism vid 6 månader, till 0,14 (medelfel 0,12) vid 12 månader och 0,08 (medelfel 0,10) vid 12 månader eller äldre. Transformerat till den underliggande, kontinuerliga, skalan blev motsvarande arvbarheter 0,45, 0,43 och 0,30. Resultaten ger stöd för antagandet att kryptorkism är ärftligt och möjligt att selektera mot. 


Kontaktinformation