Stora möjligheter att selektera mot rädsla hos svensk långhårig collie

Senast ändrad: 03 september 2014

P. Arvelius, H. Eken Asp, W.F. Fikse, E. Strandberg och K. Nilsson

 

Rädslerelaterade problem är vanliga bland svensk långhårig collie. Vi analyserade uppgifter från 2953 colliehundar som genomgått Mentalbeskrivning Hund (MH) och studerade särskilt fyra personlighetsegenskaper. Arvbarheterna skattades till 0,15-0,25. Vi validerade MH-egenskaperna genom att skicka en enkät till hundägarna med frågor om hur deras hund beter sig i vardagssituationer och vi fick in svar för 1738 hundar. Vi fann höga och signifikanta genetiska korrelationer mellan MH-egenskaper och vardagsbeteendeegenskaper. Till exempel visade Nyfikenhet/Orädsla i MH en stark negativ genetisk korrelation med Icke-social rädsla i vardagssituationer (-0,70). Vår slutsats är att uppgifter från MH kan användas för att selektera för minskad rädsla i vardagssituationer hos svensk långhårig collie. 

Länk till hela artikeln på engelska.


Kontaktinformation