GIGACOW

Senast ändrad: 08 juli 2019
ko.jpg

Digitaliseringen av jordbruk gör det möjligt att samla in allt mer data från våra mjölkgårdar med automatiserade metoder. Tillsammans med genomisk avelsvärdering och nya uppkopplade sensorer innebär det stora möjligheter för ökad produktion på svenska mjölkgårdar även I ett förändrat klimat.

GIGACOW är en infrastruktursatsning från Sveriges lantbruksuniversitet i syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. Målet är att tillsammans med jordbrukare kombinera genomisk avelsvärdering med bättre mätvärden för produktionsoptimering i en miljö där både teknik och klimat förändras allt snabbare.

GIGACOW har påbörjat arbetet med att skapa en plattform för datainsamling som kan anslutas till tillgängliga system på mjölkgårdar och även användas som bas för att ansluta nya sensorer och kameror.

I uppstartsfasen söker vi 2-5 gårdar i Uppland eller angränsande landskap för att därefter expandera nätverket till 20-30 gårdar i Sverige. Målet är att DNA-testa de djur som ingår i nätverket och därefter komplettera kunskapen om besättningarna genom automatiserad insamling av fenotypiska avelsvärden och miljödata. GIGACOW ansvarar för den inledande installationen och kommer även se till att både insamlade data och slutsatser blir tillgängliga för deltagare i projektet. Hör av dig om du är intresserad av att delta i projektet, vill följa projektet via dess nyhetsbrev eller har andra frågor.

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se