Kvantitativ genetik

Senast ändrad: 04 maj 2017
kvantitativGenetik.jpg

Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper.

De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa egenskaper, där ett stort antal gener och miljöfaktorer samverkar för skapa egenskapen.

På avdelningen för kvantitativ genetik studerar vi många olika aspekter av kvantitativ genetik. Vi studerar hur komplexa egenskaper påverkas av individuella genvarianter i arvsmassan för att förutse förutsättningen eller risken för en viss egenskap, t ex en sjukdom. Andra forskningsområden är till exempel modellering av sjukdomsfenotyper för att skapa nya och mer informativa egenskapsdefinitioner, utveckling av metodik för genomisk selektion samt anlyser av Next Generation Sequencing Data.

En stor del av arbetet gränsar mot andra delar av genetik och biologi, som t ex datorbaserad-, populations- och molekylärgenetik, såväl som bioinformatik och matematisk modellering.

Vi arbetar dels specifikt med flera djurarter, dels med teorier och med att utveckla verktyg som inte är begränsade till några speciella arter. Avdelningen är mycket internationell med forskare från olika delar av världen.

Medarbetare på avdelningen leder även två delprojekt i Mistra Biotech: CP2 Novel molecular breeding tools samt CP6 Centre for agriculture and food systems analysis and synthesis (AgriSA).

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se