SLU Biobank

Senast ändrad: 15 februari 2012

Vid institutionen för husdjursgenetik har vi sedan flera år arbetat med att bygga upp en biobank, inriktad på biologiskt material från allt utom människa.

Uppbyggnaden har från början skett med resurser från institutionerna för husdjursgenetik och kliniska vetenskaper  (KV) vid SLU, samt institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Verksamheten är nu i full gång och är hela SLU's service för provhantering och lagring.

Läs mer om om verksamheten på SLU Biobanks hemsida.


Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se