Kursplaner och betygskriterier

Senast ändrad: 29 september 2017

Husdjursvetenskap (Animal Science)

EX0553, Kandidatarbete i Husdjursvetenskap - C15 (Kandidatexamensarbeteskursen)
Betygskriterier

EX0563, Examensarbete i Husdjursvetenskap - C15 (Fri Kandidat)
Betygskriterier / Grading criteria

EX0557, Examensarbete i Husdjursvetenskap - D30 (Magisterarbete)
Betygskriterier / Grading criteria

EX0558, Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30 (Masterarbete)
Betygskriterier / Grading criteria

EX0556, Degree Project in Animal Science - E30 (Master Thesis in English, 30 credits)
Betygskriterier / Grading criteria

Biologi (Biology)

EX0576, Examensarbete i Biologi - C15 (Kandidatarbete)
Betygskriterier / Grading criteria

EX0577, Examensarbete i Biologi - D30 (Magisterarbete)
Betygskriterier / Grading criteria

EX0578, Degree Project in Biology - E30 (Master Thesis in English)
Betygskriterier / Grading criteria

Veterinärmedicin

EX0752 Examensarbete i veterinärmedicin - A2E (Masterarbete)
Betygskriterier

När det gäller kandidatarbete rekommenderar vi att man i första hand väljer att genomföra examensarbetet genom att gå kandidatexamensarbeteskursen (EX0553).

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se