Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Senast ändrad: 05 oktober 2021
Alnarps rehabiliteringsträdgård vid entrén.

SLU Alnarp har genom sin forskning blivit ledande inom ämnesområdet naturbaserad vård och rehabilitering. Alnarps rehabiliteringsträdgård är ett Living Lab vid SLU Alnarp.

Ett Living Lab är ett forskningskoncept där man i en verklig miljö integrerar forsknings- och innovationsprocesser i samverkan med intressenter. I detta arbete utgår man från användarens behov och önskemål och arbetar ofta i ett utvalt territorium. Ett Living Lab används både för längre forskningsstudier och för experiment. Forskning vid Living Lab kännetecknas av ett högt inslag av explorativa och hypotesgenererande processer: metoder utvecklas, prövas vetenskapligt och förs sedan ut till samhället genom samverkande intressenter.

Forskningen vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård kombinerar teorier från miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgård med medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi genom samverkan med andra universitet, landsting och myndigheter. Resultat från forskningen används både i offentlig och privat verksamhet där bland annat flera landsting bygger upp rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild och Region Skåne har upphandlat tio landsbygdsföretag till att driva naturbaserad rehabilitering, vilket numera ingår i deras ordinarie vård. 


Kontaktinformation