Återhämtning för studenter med stressrelaterad ohälsa

Senast ändrad: 05 augusti 2020

Den psykiska ohälsan ökar bland SLU:s studenter. Alnarps rehabiliteringsträdgård erbjuder därför en möjlighet till återhämtning för de studenter som sökt sig till Studenthälsan eller utbildningsenheten på grund av stress.

I en nyligen publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten beskrivs psykiska besvär bland högskole- och universitetsstuderande som vanligt förekommande. Även nätverket Lärosäten Syd, som omfattar 55 500 studenter, ser ökande problem med studenters ökade stressrelaterade ohälsa.

I samarbete med Studenthälsan och utbildningsenheten i Alnarp har medarbetarna vid Alnarps rehabiliteringsträdgård därför utarbetat en modell för hur studenter kan få möjlighet till återhämtning.

Under två eftermiddagar i veckan ska trädgården öppnas för en kravlös vistelse, med möjlighet till odlingsaktiviteter samt tillfälle att bara vara i en miljö designad för återhämning. En så kallad salutogen miljö som fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och ger studenterna verktyg att bättre hantera sin vardag genom en kravlös, trygg och lugn miljö.

Vill du veta mer om projektet kontakta verksamhetschef Sara Kyrö Wissler sara.kyro@slu.se

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se