Utbildning

Senast ändrad: 07 april 2020

Följande utbildningar vid SLU är helt eller delvis knutna till den forskning som pågår vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård och vissa moment av utbildningen är förlagda där.

Masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being (120 hp) Distans och 50%- eller 100%-fart.

Trädgårdar i vård (15 hp) Distans och 50%-fart.

Hälsoträdgårdar (15 hp) 100%-fart. Ny kurs fr.o.m. HT-2016. Ingår i trädgårdsingenjör/design, men kan också läsas som fristående kurs.

Nature Based Interventions (15 hp) Alnarp 50 %-fart

Nature Assisted Interventions (15 hp) Alnarp 50%-fart

People & Environment (15 hp) 100%-fart. Ges på engelska inom landskapsarkitektprogrammet och som obligatorisk inom masterprogrammet Landscape Architecture. Kan också läsas som fristående kurs.

Se även kurser vid SLU