Sveriges lantbruksuniversitet

Arbetsvetenskap

Vår verksamhet har som övergripande mål att genom kunskap och kunskapsförmedling bidra till att skapa attraktiva, säkra och hälsosamma arbetsplatser.
Målet är att arbetslivet i de gröna näringarna, i livsmedelskedjan och i mötet mellan stad och land ska vara hållbart och utvecklande.

Loading…