IMS samverkar över hela världen

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Vi samverkar med universitet, högskolor och andra parter både i Sverige och internationellt. Institutionen är ledande i ämnet och Sverige utgör förebild för många länder.

Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

I denna forskningsstudie undersöker vi hur mycket tid och vilka kostnader som lantbruksföretagarna egentligen lägger på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration.

Läs mer om projektet Byråkratin i lantbruket belastar och kostar.

SLU samverkar med Sydkorea

Ett nära samarbete med institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp ska leda till bättre arbetsmiljö för den sydkoreanska landsbygdsbefolkningen.

Läs mer om projektet.

Grönt möte i Grevie

SLU Alnarp har under 2017 arbetat med ett stort forskningsprojekt om framtidstro och tillväxt hos gröna företag i nordvästra Skåne, finansierat av Stiftelsen Gripen och i samarbete med LRF Skåne.

Läs mer om projeket.


Kontaktinformation