Utbildning i företagsledning

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Kurser i företagsledning förekommer inom de flesta av de program som ges av SLU i Alnarp, såväl på grundnivå som avancerad nivå. Vissa är obligatoriska programkurser och andra är valbara. Det finns dessutom ett antal helt fristående kurser.

Obligatoriska programkurser

Lantmästare

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368), 15 hp

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (FÖ0439), 15 hp

Trädgårdsingenjör – design

Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård (FÖ0436), 15 hp

Marknadsföring av trädgård och landskap (FÖ0424), 7.5 hp

Trädgårdsingenjör - odling

Trädgårdsföretaget (FÖ0465), 15 hp

Trädgårdsmarknaden (FÖ0461), 15 hp

Landskapsingenjör

Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé (FÖ0464), 15 hp

Valbara kurser på grundnivå

Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (LB0104), 7.5 hp

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417), 15 hp

Ledarskap och organisation (FÖ0370), 15 hp

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369), 15 hp

Självständiga arbeten på grundnivå

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G1E - Lantmästare - kandidatprogram (EX0943), 7.5 hp

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (EX0883), 15 hp

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E (EX0853), 15 hp

Valbara kurser på avancerad nivå

Environmental Economics and Management (LB0110), 15 hp

Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435), 15 hp

Project Management and Process Facilitation (LB0111), 15 hp

Project management for innovation in sustainable food systems (LV0102), 15 hp

Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption (FÖ0468), 15 hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (LB0112), 15 hp

Sustainable agri-food value chains and bioeconomy (FÖ0466), 15 hp

Sustainable value chains in horticulture and the bio-economy: domestic and global perspectives (FÖ0457), 15 hp

Fristående kurser

Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring (TN0345), 7.5 hp

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap (TN0291), 7.5 hp

Ledning av människor och organisationer under förändring (TN0344), 7.5 hp

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle (TN0346), 7.5 hp

Ansökan

Ansökan till institutionens kurser och SLU:s utbildningsprogram sker genom Antagning.se.

Frågor?

  • Mer information kring innehållet i enskilda kurser kan man få genom respektive kursledare.
  • För information kring innehållet i utbildningsprogram hänvisas till respektive programstudierektor, se respektive utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.
  • För frågor som rör antagning, studiesociala aspekter och övrigt kring studier i Alnarp, hänvisas till studievägledningen.