Forskning i arbetsvetenskap

Senast ändrad: 04 januari 2021

Arbetsvetenskap vid AEM har som övergripande mål att genom kunskapsgenerering och kunskapsförmedling bidra till skapandet av attraktiva, säkra och hälsosamma arbetsplatser för ett hållbart och utvecklande arbetsliv inom de areella näringarna, livsmedelskedjan och i mötet mellan stad och land.

Forskningsprofil

Arbetsvetenskapsgruppen vid AEM bedriver forskning med huvudfokus på arbetslivsutveckling, hälsa och säkerhet. Arbetslivsutveckling avser främst arbetskraftsrelaterade frågor, organisation och ledarskap. När det gäller hälsa och säkerhet är det folkhälsa, personskadeprevention samt ergonomi som är prioriterade forskningsområden.

Forskargruppen har ett omfattande nätverk av nationella och internationella samarbetspartners med såväl forskare inom universitetsvärlden som med organisationer och företrädare.

Projektsidor

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare
Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk
Utländsk arbetskraft i svenskt lantbruk
Byråkratin i lantbruket belastar och kostar
Barn och fyrhjulingar