Ekonomiforskningens utmaning

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Marknad, konsumtion och företagande är begrepp som alla kan relatera till. Utmaningen är att vara generellt kompetent inom ämnet, specialiserad i forskningsfrågorna och pedagogisk i kommunikation med forskare inom andra discipliner, inte minst inom fakulteten.

Forskningsprofil

Forskning om människans hållbara nyttjande av naturresurser handlar bland annat om människan som konsument och företagare. Ekonomigruppens relativt breda kompetens ligger inom marknadsföring, strategi, entreprenörskap och även produktionsekonomi. Fokus ligger på frågor kring hållbar livsmedelskonsumtion i gränsytan mellan producent och konsument samt företagsstrategier, allt inom värdekedjan för livsmedel; frukt, grönsaker, potatis och andra kolhydratprodukter samt kött.

 

SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum Företagsledning, KCF, inrättades vid AEM 1 januari 2015. KCF har en egen hemsida.

 


Kontaktinformation

Fredrik Fernqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
fredrik.fernqvist@slu.se, 040-41 53 88