Marknad

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Marknad

Pelaren Marknad handlar om att alla företag gör ett första strategiskt val: vilken marknad man ska befinna sig på. Ett företag kan givetvis befinna sig på flera marknader. Det valet avgör till stor del hur och vad man ska fokusera sin verksamhet på.

Det första valet beskriver vem ditt företag finns till för samt hur du väljer, underhåller och utvecklar företagets marknad. Den produkt eller tjänst (eller kombination) man erbjuder en kund är ett värdeerbjudande som beskriver hur företaget möter marknadens behov och hur företaget ställer sig i förhållande till konkurrenter. Varumärket är vad som kännetecknar ett företags identitet, vilket i kombination med värdeerbjudandet formar företagets position på marknaden. Värdeerbjudandet är också det som kan skilja ditt företags erbjudande från andra och vinna fördelar på marknaden.

Marknad omfattar det mesta

Marknad omfattar stora områden. Allt det man köper och säljer befinner sig på en marknad. Förnödenheter, energi, service, arbetskraft, inventarier, mark, finansiering m.m. befinner sig på olika marknader som en företagare behöver vara väl orienterad om. Det kan vara allt från hur det fungerar globalt till i sitt eget närområde.

Nya värdefulla kunskaper

Många företag har fokuserat på att producera och inte varit aktiv på marknaden. Det leder ofta till att man få mindre marginaler i verksamheten. Det finns många kunskaper inom marknad som är av stort värde att skaffa sig för att stärka företaget. Listan nedan är egentligen bara en början på ett stort men mycket intressant område.

  

  • Omvärld
  • Kundens behov
  • Marknadsutveckling
  • Hur öka priset?
  • Priskoll
  • Förhandling
  • Attraktiv
  • Produktutveckla
  • Sälj och marknadsföring
  • Varumärke

Kontaktinformation