Produktion

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Produktion

Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Det ska helst göras med så stor verkningsgrad som möjligt och att hela processen från start till slut görs med ett så effektivt flöde som möjligt. Ibland försöker man optimera vissa bitar utan att helheten hänger ihop men det kan gå ut över helheten.

För att kunna förbättra en verksamhet är det av stor vikt att det först skapas en stabilitet i verksamheterna. Annars är det svårt att först vad som kan vara felkällor och veta om man förbättra rätt sak. En annan grundläggande sak är att man kan mäta produktionen på de del-områden är av stor betydelse för utfallet. Vi saknar ofta många relevanta mätpunkter.

 Arbeta förebyggande

Att arbeta förebyggande och med kvalitet i en produktion är centralt för att få ner produktionskostnader och säkerställa kvaliteten. Det är viktigt att ha en inställning att noggrannhet är viktigt, inget får lämnas till slumpen. Det leder också till minskning av  kassationer som i sin tur leder också till att kostnaderna används till rätt sak, nämligen färdiga produkter!

Ständig förbättring

En central inställning för att hela tiden förstärka konkurrenskraften är att jobba hela tiden med ständig förbättring. Att utvärdera, testa och pröva, använda nya kunskaper, rutiner och metoder hjälper företaget att hela tiden ”göra saker rätt”!

  

•       Produktivitet

•       Verkningsgrad

•       Flödeseffektivitet

•       Stabilitet

•       Kassationer

•       Förebygga

•       Ständig förbättring

•       Noggrannhet, göra saker rätt

•       Mäta

•       Använda ny kunskaper

 


Kontaktinformation