Produkter utan efterfrågan skapar onödigt överflöd

Senast ändrad: 05 oktober 2021
Amanda Andersson, projektassisten KCF

KCF vill lyfta vikten av att ha en tydlig marknadsföringsstrategi. Det första man som företagare måste göra är att veta varför man existerar, vilket behov man tillfredsställer och för vem.

Utifrån detta kan man skapa en produkt eller tjänst som ska tillfredsställa behovet. Lyckas man sedan kommunicera ut detta på ett tydligt sätt finns det en kund åt alla, oberoende storlek på verksamhet.

Digitala möten

Något man dock måste vara medveten om är att marknaden är i ständig rörelse. Det blir svårare att förlita sig på traditionella sätt att sälja och framför allt traditionella sätt att köpa.  De agrara företagen måste steppa upp för att hinna med i den innovationstakt vi ser idag. Exempel på detta är fysiska butiker som läggs ner och ersätts med webbutiker. På så sätts ersätts det personliga mötet med en knapptryckning på din telefon. 

Det är viktigt att förstå att detta inte innebär att du mister kontakten med din kund, snarare tvärtom. Den digitala utvecklingen har möjliggjort att du idag kan du vara lika nära din kund i Kina som din gårdsgranne. Landsgränserna har suddats ut vilket skapar säljmöjligheter i form av nya kunder med nya behov varje dag, i och med vår ständigt växande befolkning. Alla produkter som inte tillfredsställer ett behov går inte att sälja och är därför onödigt överflöd.

Influensers har makt

Marknaden är vad som hämningslöst styr vår världsekonomi. Alla som påverkar marknaden besitter en viss grad av makt. Detta speglas inte minst i hur influensers och populärkulturen styr vår vardag. Detta sträcker sig så långt att presidenten i en av världens största ekonomier numera kan bedriva valkampanj via Twitter.

Vad gör KCF?

KCF anser att det finns ett behov av en mer ingående marknadsutbildning för företagare i syfte att öka lönsamheten och konkurrenskraften i branschen. Vi hoppas att företagarna ser nyttan med att investera i att utbilda sig på området.  
Det finns stor utvecklingspotential vad gäller pelaren Marknad för lantbruksföretagare. Vi erbjuder möjligheten för företagare att utbildas och utvecklas på detta område, bland annat genom kursen Strategisk företagsledning.

Vad händer framöver?

Marknad är ett av de områden som KCF kommer att lägga extra fokus på framöver.

 

Av Amanda Andersson, SLU Kompetenscentrum företagsledning