Utbildning i miljöpsykologi

Senast ändrad: 03 juli 2019

Kurser i miljöpsykologi ges främst inom masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being, men det finns också kurser kopplade till andra program och en helt fristående kurs.

Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme (120 hp)

Tvåårigt utbildningsprogram som ger masterexamen. Studier av utemiljöns betydelse för människors upplevelser, välbefinnande och hälsa är centrala och det ingår forskarförberedande moment. De enskilda kurserna kan också läsas som fristående. Kurserna ges på halvfart och distans (2-4 träffar per kurs och termin, undantaget det självständiga arbetet), vilket ger möjlighet att läsa hela programmet på hel- eller halvfart. Mer information om masterprogrammet finns här.

Kursnamn
Environmental Perception and Experience, 15 hp
Landscape Analysis for People and Environment Studies, 15 hp
Place, Activity, and Human Development, 15 hp
Research Methods for People and Environment Studies, 15 hp
Outdoor Environments for Children and Youth, 15 hp
Nature Based Interventions, 15 hp
Health Promoting Outdoor Environments, 15 hp
Nature and Animal Assisted Interventions, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 30 hp

Programkurser som också kan läsas som fristående

Inom Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram:  

Kursnamn
Hälsoträdgårdar, 15 hp
 

Inom Landskapsarkitektprogrammet Alnarp och masterprogrammet Landscape Architecture:

Kursnamn
People & Environment, 15 hp

Ansökan

Ansökan till institutionens kurser och SLU:s utbildningsprogram sker genom Antagning.se.

Frågor?

  • Mer information kring innehållet i enskilda kurser kan man få genom respektive kursledare.
  • För information kring innehållet i utbildningsprogram hänvisas till respektive programstudierektor, se respektive utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.
  • För frågor som rör antagning, studiesociala aspekter och övrigt kring studier i Alnarp, hänvisas till studievägledningen.