Verksamhetsberättelse

Senast ändrad: 24 mars 2022

Institutionens verksamhetsberättelse visar bredden i vår verksamhet. Här ser du bland annat vår organisation, våra kurser, exempel på forskningsprojekt och andra uppdrag. I korta intervjuer berättar våra medarbetare om pågående forskning.