Verksamhetsberättelse

Senast ändrad: 15 mars 2023

Institutionens verksamhetsberättelse visar bredden i vår verksamhet. Här ser du bland annat vår organisation, våra kurser, exempel på forskningsprojekt och andra uppdrag. I korta intervjuer berättar våra medarbetare om pågående forskning.