Djurägarinformation inför insemination av hund

Senast ändrad: 26 oktober 2017
Spermie.png

Insemination av hund, frysning av hundsperna och fertilitetsutredningar utförs på SLU:s fertilitetsklinik

 


Fastställande av rätt parningsdag

Vi kan hjälpa till med att bestämma rätt parningsdag under tikens löpning med hjälp av vaginalcellsprover och blodprov för analys av progesteron. Inför insemination rekommenderas att man alltid först tar prov för att bestämma de mest fruktsamma dagarna. Särskilt viktigt är detta om fryst sperma används. Inför en insemination är det lämpligt att du så fort tiken börjar löpa tar kontakt med fertilitetsklinikens veterinärer så att vi tillsammans kan bestämma en lämplig dag för det första besöket. Ibland behövs mer än ett prov för att man säkert ska hitta rätt dagar. Prov för enbart progesteronanalys kan även beställas vid universitetssjukhusets vanliga mottagning; 018-67 26 80 

Artificiell insemination (AI)

Artificiell insemination innebär att man på konstgjord väg överför sperma till de honliga könsorganen. Insemination kan rätt använd vara ett värdefullt hjälpmedel i hundavel. Endast hundar med normal fortplantningsförmåga får användas i avel, även när man använder artificiell insemination. Vi undersöker alltid din hund för att göra en bedömning av lämpligheten i att använda sig av insemination i varje specifikt fall

 

Vid insemination av hundar deponeras sperman i livmodern med hjälp av ett endoskop. Foto: Eva Axnér, SLU 

Vid artificiell insemination kan man använda sig av färsk sperma när båda hundarna finns på plats. Vid transporter av sperma inom korta avstånd (inom Europa) är kyld sperma ofta ett bra alternativ. Slutligen kan man även använda fryst upptinad sperma.

Vi utför i mindre utsträckning också artificiell insemination på katt.

Endast veterinärer som har genomgått en vidareutbildning och därefter fått tillstånd av Jordbruksverket får utföra inseminationer på hund eller hantera hundsperma i samband med artificiell insemination. Till fertilitetsklinken på SLU har vi tre veterinärer knutna som har denna vidareutbildning. Alla tre är också diplomerade specialister i reproduktion hos djur (Diplomate of the European College of Animal Reproduction) vilket är den högsta graden av specialisering inom ämnesområdet i Europa.

Vi rekommenderar att du i god tid inför en insemination tar kontakt med våra veterinärer för planering eftersom vi inte kan garantera att det alltid går att få en tid med kort varsel.

Vi lägger in sperman direkt i livmodern för bästa dräktighetsresultat. Sperman deponeras i livmodern med ett endoskop där placeringen av katetern kan följas på en bildskärm. Metoden är mycket skonsam för tiken som inte behöver ges något lugnande medel.

Frysning av sperma

Frysning av sperma innebär att man kan spara avelsmaterial från intressanta handjur till framtiden samt möjliggör transport över stora avstånd. Sperma samlas först från hanhunden. Om man har möjlighet att ta med sig en löptik så underlättar det ofta spermasamlingen och kan resultera i ett bättre prov. Efter att spermaprovet har samlats undersöks dess kvalitet. Om sperman är av dålig kvalitet avråder vi från frysning eftersom dräktighetsresultaten kan förväntas bli dåliga. Den samlade sperman späds först med en speciell spädningsvätska innan den fryses. Efter frysning lagras sperman i flytande kväve som håller en temperatur på -196°C. En spermasamling från en hanhund brukar räcka till insemination av 1-4 tikar. De spädningsvätskor som vi använder vid frysning är vetenskapligt utprovade vid vår avdelning för att på bästa sätt bevara spermiernas fruktsamhet.

Frysning av sperma från katt utförs inte rutinmässigt och kan fortfaranade anses befinna sig på försöksstadiet. Vi kan dock hjälpa till med frysning av kattsperma om så önskas. 

Spermabanken

I spermabanken lagras fryst sperma från framförallt hundar, men även från katter. All sperma som ligger i spermabanken ägs av privata djurägare. Vi skriver ett kontrakt med den som äger sperman och endast denna person har rätt att ta ut sperma från banken eller att få ut uppgifter om den lagrade sperman. Lagringen sker i tankar som är fyllda med flytande kväve som håller -196°C. Vid denna låga temperatur har cellernas ämnesomsättning helt upphört vilket innebär att fryst sperma i princip kan lagras hur länge som helst utan att förstöras. Därför kan man spara sperma från en hund som man vill använda till avel långt senare. Frysning av sperma möjliggör också import och export av sperma mellan länder med stort avstånd från varandra.

Fryst hundsperma lagras i tankar med flytande kväve som håller en temperatur på -195ºC
Fryst hundsperma lagras i tankar med flytande kväve som håller en temperatur på -195ºC. Foto: Eva Axnér, SLU

Arbetet med spermabankens databas- och faktureringssystem är nu i stort sett avslutat och vår över 50-åriga spermabank för husdjur tar ett kliv in i framtiden.

Vår nya - förhoppningsvis effektivare och bättre, organisation ser från den 1 oktober 2012 ut så här:

Frågor kring inseminationer

Professor och leg. vet. Eva Axner, 018- 67 21 81, eva.axner@slu.se 

Faktura- och avtalsfrågor

kvinstadm@slu.se eller 018-67 21 79

Import och export av sperma

Vid export av sperma är det viktigt att man först av allt tar reda på vilka införselkrav som finns i mottagarlandet. Sperma kan importeras och exporteras antingen kyld eller fryst. Hållbarheten för den kylda sperman beror på spädningsvätskans egenskaper men inom 2-7 dagar bör den spädda kylda sperman som regel användas. Fryst sperma kan lagras hur länge som helst. Transport och hantering av kyld sperma är generellt enklare och billigare än för fryst sperma. 

Vid import av sperma bör man ta reda på vad som gäller för införsel av sperma på Jordbruksverkets hemsida (länk 3). För att alla uppgifter som krävs ska komma med kan du ladda ner blanketter från oss och skicka dem till avsändaren av sperman så att veterinären i exportlandet kan fylla i de uppgifter vi behöver. För import från länder som ligger utanför EU behövs även de hälsointyg som nämns på Jordbruksverkets hemsida. Ofullständigt ifyllda intyg kan leda till att den importerade sperman inte får användas då den kanske inte uppfyller Jordbruksverkets villkor för seminverksamhet på hund. 

Blankett - Chilled semen to Sweden within EU

Blankett - Chilled semen to Sweden

Blankett - Frozen Semen to Sweden within EU

Blankett - Frozen Semen to Sweden

Vid transport av kyld sperma transporteras sperman i en frigolitlåda med frysklampar så att sperman håller en temperatur på 4-5°C. Spermierna späds ut i en buffert som skyddar dem på bästa sätt och bevarar deras fruktsamhet. 

Låda för export av kyld sperma
Låda för export av kyld sperma. Foto: Eva Axnér, SLU

Vid export av fryst sperma måste sperman fraktas i en tank som fylls med flytande kväve, en så kallad dry-shipper. I en dry-shipper sugs det flytande kvävet upp i kärlets vägg och ligger därmed inte fritt. Eftersom en dry-shipper inte innehåller fritt flytande kväve behöver den inte fraktas som farligt gods. Dry-shipper för transport av fryst sperma kan du köpa eller hyra av oss. Vi kan även mot en avgift hjälp till med att ordna transporten. 

Dry-shippers som används vid frakt av fryst sperma
Olika modeller av så kallade Dry-shippers som används vid frakt av fryst sperma. Foto: Eva Axnér, SLU 

Fertilitetsutredningar

Vi kan hjälpa till med spermaprover för bedömning av fruktsamhet hos hanhundar och hankatter och gynekologisk undersökning av tikar och honkatter för utredning av misstänkt ofruktsamhet.

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt

Jordbruksverket - Villkor för att ta in hundsperma till Sverige

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se