Kontakt

Senast ändrad: 15 mars 2022

Postadress: Box 7054, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26, Ultuna

Leveransadress för paket:  OBS! inkludera alltid avdelningsnamn samt referens (kod eller namn).
SLU
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för ....
Referens: ...
Almas allé 4 C
756 51 Uppsala

Fakturaadress: OBS! inkludera även uppgifter om beställaren dvs institutionsnamn samt referenskod.
SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

https://www.slu.se/om-slu/inkop-vid-slu/fakturaadress-och--hantering/


Administration: 018-672179 kvinstadm@slu.se  


 

Prefekt: Nils Fall, 018-671369 nils.fall@slu.se   
Stf prefekt: Kerstin Hansson, 018-672894, kerstin.hansson@slu.se
Administrativ chef:
Elinora Johansson, 018-671803 elinora.johansson@slu.se
Labchef: Anna Svensson, 018-671477 anna.svensson@slu.se

 

Studierektorer:
Grundutbildning: 
Lina Lindström, 018-671927
KV-studierektor@slu.se

 

Kontaktperson FoUtb: 
Ylva Sjunnesson, 018-672174 ylva.sjunnesson@slu.se 

 

Ämnesansvariga:
Anestesi
: Görel Nyman, 018-671835 görel.nyman@slu.se
Bilddiagnostik: Kerstin Hansson, 018-672894 kerstin.hansson@slu.se
Djuromvårdnad: Anna Bergh, 018-672152 anna.bergh@slu.se
Gris- och fjäderfä: Magdalena Jacobson, 018-671475 magdalena.jacobson@slu.se  
Reproduktion: Ulf Magnusson, 018-672324 ulf.magnusson@slu.se
Hästmedicin: Johan Bröjer, 018-671388 johan.brojer@slu.se
Idisslarmedicin: Jean-Francois Valarcher, 018-671351 jean-francois.valarcher@slu.se
Klinisk kemi: Inger Lilliehöök, 018-671616 inger.lilliehook@slu.se
Komparativ medicin: Marianne Jensen Waern, 018-671463 marianne.jensen-waern@slu.se

Smådjurskirurgi: Odd Höglund, 018-671328 odd.hoglund@slu.se
Smådjursmedicin: Jens Häggström, 018-672124 jens.haggstrom@slu.se
Stordjurskirurgi:  Ove Wattle, 018-671386 ove.wattle@slu.se
Veterinärmedicinsk epidemiologi: Nils Fall, 018-671369 nils.fall@slu.se 


Kontaktinformation