Miljöanalys vid institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 14 juli 2021

Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera miljöutvecklingen. Resultaten används för att följa upp Sveriges miljömål och krav från internationella överenskommelser. SLU bistår myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.
Universitetet har valt att organisera arbetet i program som anknyter till de svenska miljömålen.

KV:s aktuella projekt inom fortlöpande miljöanalys

Minkövervakning

Den vilda minken som en indikator för fortplantnings störande kemikalier i miljön. Flera av de kemikalier som sprids i naturen av människan har i djurexperiment visat sig kunna skada fortplantningen. I detta projekt som finansieras av SLU:s medel för Fortlöpande miljöanalys undersöker vi möjligheterna att använda den vilda minken – som befinner sig högt upp i näringskedjan, är spridd, och jagas, över hela Sverige – som en indikator art för att dels mäta kemiska föroreningar i miljön och dels deras eventuella effekter på fortplantningssystemet.
Projektledare: Sara Persson