Anestesiologi

Senast ändrad: 02 mars 2021

Anestesiologi är läran om narkos och olika bedövningsmetoder.

Anestesi och intensivvård är en relativt ung specialitet och "The Association of Veterinary Anaesthetists", är en internationell organisation för utbildning och utveckling av ämnet. Det är möjligt att efter veterinärexamen samt minst 3 års vidareutbildning på avancerad nivå avlägga specialistexamen inom European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ECVAA, Ämnet omfattar huvudområdena, anestesi, analgesi samt perioperativ intensivvård och djuromvårdnad vid anestesi och intensivvård.

Aktuell forskning

• Förbättrad syresättning hos häst under allmän anestesi med underprojekt a) matchning av ventilation/perfusion i lungorna under anestesi, b) effekt av pulsat NO och c) påverkan på uppvakningens kvalitet.

• Förbättring av anestesi och analgesi "refinement" för gris. Tvärvetenskap-ligt och universitetsöverskridande projekt, inom veterinärmedicin och när grisen används som modelldjur inom humanmedicinsk forskning.

• Utveckling av lämplig analgesi och anestesi vid kejsarsnitt på hund och katt

Forskning vid SLU

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se