Bilddiagnostik

Senast ändrad: 02 mars 2021

Kärnan i ämnet veterinärmedicinsk bilddiagnostik är kunskap om och förståelse för de bilddiagnostiska metoder

Röntgen, datortomografi (DT), ultraljud, magnetreso-nanstomografi (MRT) och scintigrafi) som används inom forskning och klinisk verk-samhet, vilket utgör grunden för undervisningen inom veterinär- och djursjukskötar-programmen.

Aktuell forskning

• Rörelseorganen hos häst, nöt och katt med fokus på brosk- och skelett, både det normala utseendet och utvecklingen av patologiska förändringar.

• Tidigare, numera i mindre omfattning, forskning har en stark förankring i cirkulationens funktion, inklusive njurarnas glomerulifunktion.

• Bilddiagnostisk kompetens är en viktig del av den forskning som bedrivs av forskare inom flera andra ämnen, såväl inom som utanför SLU, t ex forskning om degraderbara biobaserade kirurgiska implantat där ultraljud används för att följa resorptionen. Sammanfattningsvis kan forskningen beskrivas som inriktad både mot metodvalidering och data/informations-insamling.

Forskning vid SLU


Ämnesansvarig

Kerstin Hansson
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för bilddiagnostik                                                        

Telefon: 018-672894
E-post: kerstin.hansson@slu.se