Djuromvårdnad

Senast ändrad: 02 mars 2021

Inom ramen för djuromvårdnad studeras djuren inom djursjukvården och den process, den situation och den miljö där omvårdnad om djur ges, de hjälpmedel som används samt de resultat som uppnås. Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Målet är att främja patienters hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet.

Djuromvårdnad omfattar i huvudsak följande områden: Omvårdnad av djur i djursjukvården, vårdhygien, det sjuka djurets beteende och behov, kommunikation och rådgivning, sjukdomslära, anestesiologi, förbyggande djurhälsovård, samt eftervård och rehabilitering.

Djuromvårdnadsvetenskap är ett relativt nytt vetenskapligt ämne. Forskningen utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv i studiet av vårdhygien, omvårdande och rehabiliterande åtgärder. Det är ett unikt område som också anknyter till andra ämnesområden, såsom veterinärmedicin, husdjursvetenskap, kommunikation och pedagogik.

Aktuell forskning

Forskningen inriktas på rehabilitering, vårdhygien samt djuromvårdnads­aspekter för olika ämnen. Den forskning som bedrivs är forskning som till stor del bedrivs för djurens egen skull:

  • Rehabilitering (validering av diagnostiska metoder samt utvärdering av behandlingsmetoder, framförallt inriktade mot diagnostik och be­handling av muskuloskeletala problem samt smärta)
  • Perioperativ/perianestetisk djuromvårdnad
  • Djuromvårdnad inom klinisk nutrition samt farmakologi.

Den forskning som bedrivs inom området One Health är:

  • Vårdhygien (minskad smittspridning och ab användning)
  • Klinisk farmakologi (minskad antibiotikaanvändning)
  • Epidemiologi inom djuromvårdnad (livslängd hos djur som komparativ modell för människa).

Forskning vid SLU


Ämnesansvarig

Anna Bergh, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se