Djuromvårdnad

Senast ändrad: 25 april 2018

Djuromvårdnad innehåller ämnen som djurom­vårdnadsvetenskap, rehabilitering samt vårdhygien. Djuromvårdnads­veten­skap definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja patientens utveckling mot fysisk och psykisk hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan rela­teras till känslan av välbefinnande. Djuromvårdnadens mål är att främja patienters hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Ämnet djuromvårdnadvetenskap är centralt för/inom djursjukskötarens yrkesutövning.

Aktuell forskning

Forskningen inriktas på rehabilitering, vårdhygien samt djuromvårdnads­aspekter för olika ämnen, såsom klinisk nutrition/farmakologi/ odontologi/ anestesiologi.

Den forskning som bedrivs är forskning som till stor del bedrivs för djurens egen skull:

  • Rehabilitering (validering av diagnostiska metoder samt utvärdering av behandlingsmetoder, framförallt inriktade mot diagnostik och be­handling av muskuloskeletala problem samt smärta).
  • Perioperativ/perianestetisk
  • Djuromvårdnaddjuromvårdnad inom klinisk farmakologi.

Den forskning som bedrivs inom området One Health är:

  • Vårdhygien (minskad smittspridning och ab användning)
  • Klinisk farmakologi (minskad antibiotikaanvändning)
  • Epidemiologi inom djuromvårdnad (livslängd hos djur som komparativ modell för människa).

Ämnesansvarig

Anna Bergh, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
anna.bergh@slu.se, 018-67 21 52

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se