Hästmedicin

Senast ändrad: 14 juli 2021

Ämnet hästmedicin omfattar en rad sjukdomar och tillstånd hos hästdjur som gör att deras ägare upplever att djuret inte fungerar normalt.

Det inkluderar även djur som till synes är kliniskt normala, men som inte klarar av att utföra vissa uppgifter eller som uppvisar beteendeförändringar. Underområden till huvudområdet hästmedicin är inte officiellt erkända, men europeiska specia­lister på hästmedicin (DipECEIM) förväntas behärska stora delar av kardio­logi, dermatologi, neuro­logi och oftalmologi på djurslaget.

Disciplinen internmedicin på häst vid SLU är inriktad mot att erbjuda den bästa evidensbaserade kliniska expertisen i landet inom hästmedicin. Dess­utom erbjuder den mentorskap och handledning inom forskarutbildning och sådan forskning som är relevant för hästmedicin.

Aktuell forskning

Vår hypotesbaserade, kliniska forskning innefattar infektionssjukdomar så­som lågvirulenta respiratoriska virus hos häst och kopplingen till fysisk presta­tion, samt patobiologin vid bakteriella infektioner av Streptococcus equi kontra S. zoepidemicus och tysta bärare av S. equi. Bland andra aktu­ella forsk­ningsområden kan nämnas metaboliska sjukdomar och hjärtsjuk­domar hos häst, liksom även hästastma.

Forskningsprojekt - Häst


Ämnesansvarig

Johan Bröjer
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                    
Telefon: 018-671388 E-post: johan.brojer@slu.se