Idisslarmedicin

Senast ändrad: 05 januari 2021

Idisslarmedicin är en djurslagsbaserad disciplin som fokuserar på undervisning och forskning omfattande identifiering, behandling och profylax av sjukdomar hos idisslare på individ- och besättningsnivå, samt optimering av idisslarproduktion.

Disciplinen förmedlar och genererar evidensbaserad kunskap om sjukdomarnas etiologi, patogenes, diagnostik, behandling, profylax, och epidemiologi, samt djur-hållning och klinisk verksamhet.

Aktuell forskning

Utveckling av kontrollmetoder (profylax och behandling) för sjukdomar hos idisslare samt grundläggande delar av kontrollprogram, framförallt för infektiösa sjukdomar (huvudsakligen i Sverige och Europa, men även i utvecklingsländer), baserat på forskning inom epidemiologi, patogenes, djurhållning, genetik, mikrobiota, molekylär epidemiologi, antibiotika-resistens, behandling och vaccination, samt metodik inom besättnings-medicin.Komparativ forskning utförs även med idisslare som modell för människa.

Syftet är att öka samhällets ekonomi samt djurvälfärden och att minska antibiotika-konsumtionen i ett One-Health perspektiv.

Forskningsprojekt - Nöt och mjölk

Idisslarkliniken


Ämnesansvarig

Jean-Francois Valarcher, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU                           
jean-francois.valarcher@slu.se, 018-671351