Klinisk kemi

Senast ändrad: 02 mars 2021

Klinisk kemisk laboratoriediagnostik används för att diagnostisera sjukdomar och öka kunskapen om patogenesen vid olika sjukdomar.

Underområden är hematologi, endokrinologi, klinisk kemi och cytologi, samt kvalitetssäkring/metodutveckling/validering av klinisk kemisk diagnostik.

Aktuell forskning

Aktuell forskning fokuserar på diagnostiska metoder som är kliniskt relevanta för djursjukvården. Aktuella forskningsområden är:

• interferens i antikroppsbaserade analyser

• cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt

• IGF-I och diabetes hos katt

• inflammationsmarkörer hos hund

• biomarkörer inom reproduktionsendokrinologi

• förbättrade diagnostiska metoder för hematologi och urinprover

• effekt av glukokortikoider respektive endotoxin på klinisk kemiska variabler.

Klinisk kemi SLU har även en viktig funktion i att ta fram/utvärdera nya metoder och granska metoder som används i klinisk kemisk diagnostik.

Forskning vid SLU


Ämnesansvarig

Inger Lilliehöök
Professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi vid institutionen för kliniska vetenskaper

Telefon: 018-671616
E-post: inger.lilliehook@slu.se