Sveriges lantbruksuniversitet

KV-lab

KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper.
Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär forskning.

KV-Lab har semesterstängt 15/7 - 2/8 (vecka 29-31)

KV-Lab are on vacation 15/7 - 2/8 /week 29 - 31)

Information från labbet

Laboratoriet används i forskning, undervisning samt bedriver extern serviceverksamhet.

Vi analyserar även förekomsten av en mängd olika metaboliter i blod- och vävnadsprover. Med molekylärbiologiska metoder kan exempelvis uttryck av gener och proteiner i olika vävnader studeras.

Med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad.

Loading…