Hoppa till huvudinnehåll

KV-lab

KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper.
Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär forskning

Information från labbet

Laboratoriet används i forskning, undervisning samt bedriver extern serviceverksamhet.

Vi analyserar även förekomsten av en mängd olika metaboliter i blod- och vävnadsprover. Med molekylärbiologiska metoder kan exempelvis uttryck av gener och proteiner i olika vävnader studeras.

Med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad.

Publicerad: 15 oktober 2021 - Sidansvarig: anna.svensson@slu.se

Kontakt

Postadress: Box 7054, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26, Ultuna (från juli 2014)

Leveransadress för paket:  OBS! inkludera alltid avdelningsnamn samt referens (kod eller namn). SLU Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för .... Referens: ... Almas allé 4 C 756 51 Uppsala

Fakturaadress: OBS! inkludera även uppgifter om beställaren dvs institutionsnamn samt referenskod. SLU Fakturamottagning Box 7090  750 07 Uppsala

https://www.slu.se/om-slu/inkop-vid-slu/fakturaadress-och--hantering/


Administration: 018-672179 kvinstadm@slu.se  

Loading…