Sveriges lantbruksuniversitet

KV-lab

KV-lab är ett gemensamt laboratorium på institutionen för kliniska vetenskaper.
Forskningslab med särskild inriktning mot reproduktionsforskning, klinisk metabolismforskning och klinisk molekylär forskning

 

Under sommaren så är KV-lab obemannat v 29-31 (19 juli-6 augusti).

During the summer KV-lab will be unmanned weeks 29-31 (July 19th- August 6th).

Information från labbet

Laboratoriet används i forskning, undervisning samt bedriver extern serviceverksamhet.

Vi analyserar även förekomsten av en mängd olika metaboliter i blod- och vävnadsprover. Med molekylärbiologiska metoder kan exempelvis uttryck av gener och proteiner i olika vävnader studeras.

Med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad.

Publicerad: 08 juni 2021 - Sidansvarig: anna.svensson@slu.se
Loading…