Smådjurskirurgi

Senast ändrad: 14 juli 2021

Kirurgi är en specialitet som innebär att förebygga, diagnosticera, bota eller lindra sjukdomar genom operation av en patient.

Ämnet smådjurskirurgi omfattar djur-slagen hund och katt och andra smådjur som kanin, marsvin, fåglar och övriga mindre djurslag.

Förutom huvudämnet kirurgi finns vid SLU underämnen såsom ortopedi (inklusive sportmedicin och rehabilitering), odontologi, oftalmologi och neurologi. Inom kirurgiämnet undervisas även i akut- och intensivvård, traumatologi, och praktiska-kliniska delar av angränsande områden tex obstetrik och neonatalogi.

Det finn en internationell specialistutbildning inom kirurgi inom ramen för European College of Veterinary Surgery (inriktning Small Animal Surgery). Det finns även internationella specialistprogram inom oftalmologi, neurologi och tandvård. 

Aktuell forskning

Vid avdelningen, bedrivs forskning inom ämnesområdet smådjurskirurgi och underämnen i vid bemärkelse med inriktning prevention, diagnostik och utveckling av diagnostiska metoder och behandlingar

Viktiga forskningsinriktningar idag:

• Utveckling och utvärdering av kirurgiska tekniker, samt eftervård.

• Utveckling av kirurgiska implantat.

• Tandhälsa och munhålans sjukdomar.

• Smärta och smärtbedömning, kirurgisk stress.

• Biomarkörer t.ex. för binjuretumörer och kirurgisk sepsis.

• Etiologi/genetik avseende kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar.

Framtiden för forskarutbildade/residents

Efterfrågan forskarutbildade ffa inom akademin. Marknaden efterfrågar klinisk kompetens inom ämnet, även i form av residents & diplomates (djursjukhusen).

 

Forskningsprojekt - Hund

Forskningsprojekt - Katt