Stordjurskirurgi

Senast ändrad: 02 mars 2021

Stordjurskirurgi innefattar indicerade och relevanta kirurgiska behandlingar på häst och gris, samt de i Sverige vanligt förekommande stora och små idisslarna i sam-band med klinisk verksamhet, utbildning, samt forskning och metodutveckling.

Målet med kirurgisk behandling är att återställa eller optimera biologisk funktion och minimera eventuellt lidande. Alternativt kan målet vara att modifiera beteende och/eller normalfunktion, exempelvis kastration och avhorning.

Subspecialiteter som oftalmologi, odontologi och neurologi finns men i huvudsak så delas ämnet traditionellt in i mjukdelskirurgi och ortopedisk kirurgi. Intensivvård, infektioner som kräver kirurgisk åtgärd och smärtkontroll är också viktiga områden som inkluderas. Det finn en internationell specialistutbildning inom kirurgi inom ramen för European College of Veterinary Surgery (inriktningarna Large Animal Surgery och Equine Surgery). Det finns även internationella specialistprogram inom oftalmologi, neurologi och tandvård. 

Aktuell forskning

• Tand- och hovsjukdomar (OW),

• Ögonsjukdomar (LS),

• Hältdiagnostik vha biomekaniske metoder (PHA + MRh)

• Bedömning av olika typer av kirurgiskt orsakad smärta inklusive neurom (PHA and MRh).

• Smärtbedömningsmetodik, inklusive automatiserade metoder (PHA, MRh)

• Sårläkning (OW, AS)

• Evaluering av nya läkemedel för behandling av aseptisk artrit (MRh ,OW, PHA)

• Snabb detektion av septisk artrit (PHA and JP).

Forskningsprojekt - Häst