Kurser i Artificiell insemination

Senast ändrad: 21 april 2020

Fortbildningskurser i artificiell insemination.

Fortbildning i Artificiell insemination, som är öppen för legitimerade veterinärer. De olika kurserna består av lika delar teori och praktisk färdighetsträning.

Målgrupp: Veterinär (med svensk behörighet att utöva veterinäryrket) som arbetar med AI och djurhälsovård eller som distrikts-/privatpraktiserande veterinär.

Kurser som ges i Artificiell insemination:

  • Artificiell insemination, häst
  • Artificiell insemination, hund
  • Artificiell insemination, nöt
  • Artificiell insimination, får

Kontaktinformation
Sidansvarig: susannne.pettersson@slu.se