Grundutbildning

Senast ändrad: 14 juli 2021

Vid Institutionen för kliniska vetenskaper ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet

Vi undervisar också i våra ämnesområden för studenter på kandidat- och mastersnivå som går på andra utbildningsprogram.

KV:s studierektorer för grundutbildningen:

Lina Lindström 018-671927
KV-studierektor@slu.se

 


 

Träningslokaler KV

Träningslokaler - karta