Grundutbildning

Senast ändrad: 18 januari 2018
Skärmklipp VET DSS.JPG

Vid Institutionen för kliniska vetenskaper ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet

Vi undervisar också i våra ämnesområden för studenter på kandidat- och mastersnivå som går på andra utbildningsprogram.

KV:s studierektorer för grundutbildningen:

Helene Hamlin, studierektor 1468, Anja Pedersen, stf studierektor 1587
KV-studierektor@slu.se

Utbildningsservice VHC

Kliniskt träningscentrum

"KTC" erbjuder möjlighet till träning och fördjupning i kliniskt praktiska metoder för studenter och personal inom djursjukvård. Verksamheten bedrivs på ett etiskt och pedagogiskt fördelaktigt sätt med hjälp av attrapper och modeller av djur samt med hjälp av datorbaserad undervisning.

KV:s bokningsbara lokaler - lista
KV:s undervisnings- och forskningslokaler - ritning

 


 
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se