Forskarutbildning vid institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 04 januari 2021

Det forskarutbildningsämne som huvuddelen av projekten vid KV faller inom heter "klinisk vetenskap". En doktorand kan antas till forskarutbildning inom klinisk vetenskap med eller utan inriktning. De aktuella inriktningarna är följande:

  • Anestesiologi
  • Diagnostik
  • Djuromvårdnad (delas med Inst för husdjurens miljö och hälsa)
  • Epidemiologi
  • Kirurgi
  • Medicin
  • Reproduktion

Institutionen arrangerar regelbundet seminarier som hålls av institutionens forskarstuderande och inbjudna föreläsare. Seminarierna är en del av forskarutbildningen. Forskarstuderande ska hålla ett seminarium i början samt ett efter halva studietiden.

Institiutionens forskarstuderande och institutionens avhandlingar finns på separata sidor.


Kontaktinformation

Ylva Sjunnesson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se

Susanne Pettersson, Utbildningsledare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
susanne.pettersson@slu.se, o18-67 13 22